Skip to main content

Guide/Skicka filer

Vad menas med tryckfärdigt original?

Ett tryckfärdigt original är en fil som uppfyller specifikationen för vad som kan tryckas direkt utan korrigering. Detta riktar sig främst till den som framställer trycksaken/originalet och därmed är bekant med nedanstående termer och uttryck.

 

Krav för att vi skall kunna trycka utifrån din fil

Utfall

Om det finns utfallande bilder, tonplattor eller andra objekt vill vi ha utfall på 5mm. För småformat räcker det med 3mm.

Skärmärken

Det ska alltid finnas skärmärken så vi kan skära ner din trycksak till rätt format.

Format

Dokumentets format skall vara lika stort som trycksakens slutgiltiga storlek. Vid eventuell nerskalning ska skalan anges i filnamnet samt att upplösningen på bilder ska vara anpassad till nerskalningen.

Filformat

Vi föredrar PDF format (.pdf ) med inkluderade typsnitt alt. text i banor/konturer. (Undantag vid variabelprint, fråga oss om hur du skall leverera originalet.)

Färger

Trycksakens färgrymd skall vara CMYK. (processfärger, 4-färgs tryck) Färgprofil: Coated FOGRA39

Använd layoutprogrammets färginställning Allmän användning (Europa) 3.

Att tänka på

Se till att all korrektur är gjord så slipper ni onödiga stavfel och ev. omtryck.

Vid konturskärning vill vi ha originalen enligt vår tryckguide för. Du kan ladda ner guiden här på sidan. Läs under efterbehandling storformat.